Advocatenkantoor Govers in Tilburg

Advocatenkantoor Govers in Tilburg streeft ernaar om midden in de maatschappij te staan en iedereen die daar behoefte aan heeft te voorzien van betaalbare rechtshulp.

Dat blijkt ook uit de rechtsgebieden die op dit kantoor worden behandeld. Het kantoor staat zowel particulieren als bedrijven bij en voorziet hen van advies en zo nodig wordt bijstand verleend in een procedure.

Op onze website vindt u informatie over het kantoor, de behandelde rechtsgebieden, de tarieven en de contactinformatie.

Elke donderdag tussen 17.00 uur en 18.00 uur houdt het kantoor een gratis inloopspreekuur. Aanmelden is niet verplicht, maar is wel aan te raden. U kunt dit doen via onze contactpagina.

Nieuws

Bereikbaarheid

Wegens een technische storing zijn wij vanaf woensdagmiddag 8 november 2017 tot en met zaterdagochtend 11 november 2017 mogelijk niet, dan wel slecht bereikbaar via telefoon en fax. KPN werkt aan dit probleem en hoopt dit uiterlijk zaterdagochtend 11 november 2017 te hebben opgelost. Onze excuses voor dit ongemak.

Uiteraard zijn wij in deze periode bereikbaar op de bij u bekende mobiele telefoonnummers.

Lees verder

Relevant arrest Hoge Raad 22 december 2015: recht op bijstand bij het politieverhoor nu ook voor volwassenen

De Hoge Raad scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. De Hoge Raad gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.

De rechtsgevolgen zijn mogelijke uitsluiting van de verklaring van het bewijs, strafvermindering dan wel de enkele constatering van het vormverzuim.

Wenst u meer informatie over deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op. Uiteraard staan wij u graag bij tijdens uw verhoor.

 

Lees verder

bereikbaarheid telefoon en fax op 4 september 2015

Vanwege de verhuizing van ons kantoor op 4 september 2015 naar de Ringbaan-Noord 62 te Tilburg zullen wij die dag telefonisch en per fax minder goed bereikbaar zijn. U kunt ons deze dag het beste bereiken via het bekende mobiele telefoonnummer en/of per e-mail: info@advocatenkantoorgovers.nl

Lees verder