Prominenten doen zes suggesties ter verbetering van de toegang tot het recht

Een groep van 24 prominenten uit de volle breedte van het Nederlandse recht doet op persoonlijke titel zes aanbevelingen om de toegang tot het recht te verbeteren. Zij pleiten onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal en het toelaten van nieuwe conflictoplossers.

Onder de ondertekenaars bevinden zich rechters, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en directeuren van grote rechtsbijstandverleners. De advocatuur is onder meer vertegenwoordigd door managing partner Martijn Snoep van De Brauw Blackstone Westbroek en partner Casper Schouten van Kennedy Van der Laan. Ook Alex Brenninkmeijer (ex-ombudsman), Leendert Verheij (president gerechtshof Den Haag), Evert van der Molen (president rechtbank Noord-Holland) en Frans van Dijk (directeur Raad voor de Rechtspraak) hebben meegedacht over de aanbevelingen.

Het document met de suggesties is reeds gestuurd naar de commissie Wolfsen, die momenteel in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek doet naar het stelsel der gefinancierde rechtsbijstand. De discussie hierover van de afgelopen jaren vormde de aanleiding voor de opstelling van het document. De suggesties zijn volgens de opstellers ‘niet het resultaat van een diepgravend onderzoek, maar komen juist wel voort uit een zeer gerichte bundeling van kennis en ervaring’. “Het gaat ons uitdrukkelijk om meer dan toegang tot het recht of toegang tot de rechter. Het gaat om rechtvaardige oplossingen van problemen tussen mensen, in het bijzonder voor diegenen die het minst conflictvaardig zijn.”

Bron: Advocatie.nl

Al onze nieuwsberichten

Geen bewijs: jongeren vrijgesproken van groepsverkrachting

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zeven Tilburgse jongeren die als verdachten terechtstonden voor groepsverkrachting van een toen 23-jarige vrouw vrijgesproken. De jongeren, die destijds allemaal minderjarig waren, moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksuele handelingen die plaatsvonden in 2016 en 2017. De rechtbankheeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van verkrachting. Hiervoor is geen wettig en overtuigend bewijs gevonden.

ECLI:NL:RBZWB:2019:622

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Geen-bewijs-jongeren-vrijgesproken-van-groepsverkrachting.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Zeeland-West-Brabant

zie ook

https://www.ad.nl/binnenland/tieners-vrijgesproken-van-verkrachting-geestelijk-beperkte-vrouw-ondanks-filmpjes~a18ee95f/

Lees verder

Uitspraak Raad van State over de positie van Gülenisten in Turkije

13 februari 2019:

De staatssecretaris heeft ondeugdelijk gemotiveerd dat Gülenisten in Turkije niet systematisch strafrechtelijk worden vervolgd en alleen al daarom ook niet als groep het risico lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.

 

ECLI:NL:RVS:2019:377

Zie ook:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4609961/turkse-asielzoekers-hebben-hoop-na-uitspraak

 

Lees verder

Bereikbaarheid

Wegens een technische storing zijn wij vanaf woensdagmiddag 8 november 2017 tot en met zaterdagochtend 11 november 2017 mogelijk niet, dan wel slecht bereikbaar via telefoon en fax. KPN werkt aan dit probleem en hoopt dit uiterlijk zaterdagochtend 11 november 2017 te hebben opgelost. Onze excuses voor dit ongemak.

Uiteraard zijn wij in deze periode bereikbaar op de bij u bekende mobiele telefoonnummers.

Lees verder

Relevant arrest Hoge Raad 22 december 2015: recht op bijstand bij het politieverhoor nu ook voor volwassenen

De Hoge Raad scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. De Hoge Raad gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.

De rechtsgevolgen zijn mogelijke uitsluiting van de verklaring van het bewijs, strafvermindering dan wel de enkele constatering van het vormverzuim.

Wenst u meer informatie over deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op. Uiteraard staan wij u graag bij tijdens uw verhoor.

 

Lees verder

bereikbaarheid telefoon en fax op 4 september 2015

Vanwege de verhuizing van ons kantoor op 4 september 2015 naar de Ringbaan-Noord 62 te Tilburg zullen wij die dag telefonisch en per fax minder goed bereikbaar zijn. U kunt ons deze dag het beste bereiken via het bekende mobiele telefoonnummer en/of per e-mail: info@advocatenkantoorgovers.nl

Lees verder

Invoering digitalisering rechtspraak met minstens half jaar vertraagd

De Rechtspraak heeft vastgesteld dat de volledige digitalisering van de rechtspraak in civiel- en bestuursrecht per 1 januari 2016 niet wordt gehaald. Om dit doel te bereiken, had de benodigde wetgeving uiterlijk 1 juli 2015 zijn aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, en dit is niet gebeurd.

Lees verder

Prominenten doen zes suggesties ter verbetering van de toegang tot het recht

Een groep van 24 prominenten uit de volle breedte van het Nederlandse recht doet op persoonlijke titel zes aanbevelingen om de toegang tot het recht te verbeteren. Zij pleiten onder meer voor praktischer regels, een hogere juridische moraal en het toelaten van nieuwe conflictoplossers.

Lees verder