Wij behandelen alle voorkomende zaken op het gebied van:

Strafrecht, asiel- en vreemdelingenrecht en zaken die betrekking hebben op uw bijstandsuitkering, ziektewetuitkering of WW-uitkering.

Wij behandelen op het gebied van strafzaken onder meer, maar niet uitsluitend:

 • georganiseerde misdaad in het kader van wet wapens en munitie en Opiumwet;
 • moord/doodslag;
 • zedenzaken, zoals verkrachting;
 • kleinschalige kwesties omtrent wet wapens en munitie en Opiumwet;
 • diefstal, inbraak, diefstal met geweld, overvallen;
 • rijbewijs zaken;
 • mishandelingen, zware mishandelingen;
 •  vernielingen;
 • DNA- bezwaarschriften;
 • klaagschriften tegen inbeslaggenomen goederen;
 • en alle andere voorkomende zaken.

Wij staan geen slachtoffers bij.

Indien u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij behandelen op het gebied van asielzaken alle zaken. Wij staan tevens mensen bij die worden verdacht van het plegen van misdaden tegen de mensheid of oorlogsmisdrijven (1F- zaken).

Wij behandelen op het gebied van vreemdelingenrecht in elk geval (maar niet uitsluitend) de navolgende zaken;

 • visum kort verblijf;
 • intrekking verblijfsvergunning (bijvoorbeeld vanwege gestelde openbare orde perikelen);
 • Chavez-Vilchez zaken;
 • 8 EVRM zaken;
 • wij begeleiden tevens aanvragen bij de IND.

Wij behandelen op het gebied van bijstand, ZW en WW in beginsel alle zaken. 

Bovengenoemde zaken behandelen we door heel Nederland. Tevens procederen wij regelmatig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Nieuws

Geen bewijs: jongeren vrijgesproken van groepsverkrachting

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft zeven Tilburgse jongeren die als verdachten terechtstonden voor groepsverkrachting van een toen 23-jarige vrouw vrijgesproken. De jongeren, die destijds allemaal minderjarig waren, moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksuele handelingen die plaatsvonden in 2016 en 2017. De rechtbankheeft niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van verkrachting. Hiervoor is geen wettig en overtuigend bewijs gevonden.

ECLI:NL:RBZWB:2019:622

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant/Nieuws/Paginas/Geen-bewijs-jongeren-vrijgesproken-van-groepsverkrachting.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Nieuws-van-de-rechtbank-Zeeland-West-Brabant

zie ook

https://www.ad.nl/binnenland/tieners-vrijgesproken-van-verkrachting-geestelijk-beperkte-vrouw-ondanks-filmpjes~a18ee95f/

Lees verder

Uitspraak Raad van State over de positie van Gülenisten in Turkije

13 februari 2019:

De staatssecretaris heeft ondeugdelijk gemotiveerd dat Gülenisten in Turkije niet systematisch strafrechtelijk worden vervolgd en alleen al daarom ook niet als groep het risico lopen op een behandeling in strijd met artikel 3 van het EVRM.

 

ECLI:NL:RVS:2019:377

Zie ook:

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/4609961/turkse-asielzoekers-hebben-hoop-na-uitspraak

 

Lees verder

Relevant arrest Hoge Raad 22 december 2015: recht op bijstand bij het politieverhoor nu ook voor volwassenen

De Hoge Raad scherpt de regels betreffende het recht op rechtsbijstand aan: verdachte heeft recht op bijstand van een raadsman tijdens zijn eerste verhoor, alsmede de daarop volgende verhoren door de politie, behoudens bij het bestaan van dwingende redenen om dat recht te beperken. De Hoge Raad gaat in op de rechtsgevolgen van het niet naleven van deze regel en gaat ervan uit dat m.i.v. 1 maart 2016 toepassing zal worden gegeven aan de regel dat een verdachte recht heeft op rechtsbijstand tijdens zijn verhoor door de politie.

De rechtsgevolgen zijn mogelijke uitsluiting van de verklaring van het bewijs, strafvermindering dan wel de enkele constatering van het vormverzuim.

Wenst u meer informatie over deze ontwikkelingen, neem dan contact met ons op. Uiteraard staan wij u graag bij tijdens uw verhoor.

 

Lees verder